Gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding

 • 1.1 Deze website, www.simpsonspremium.com, wordt beheerd door Simpsons Premium Ltd
 • 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties op deze website, ongeacht of u online of telefonisch bestelt.
 • 1.3 Lees dit document aandachtig door en druk het af of download het voordat u uw bestelling plaatst. Af en toe werken we deze voorwaarden bij. De voorwaarden die op de website gepubliceerd waren op het moment dat u uw bestelling plaatst zijn van toepassing. Lees ze door voordat u onze website gebruikt.
 • 1.4 Alle namen, logo’s en handelsmerken zijn eigendom van Simpsons Premium Ltd en u mag ze voor geen enkel doeleinde gebruiken zonder expliciete schriftelijke toestemming van Simpsons Premium Ltd.

2. Definities

 • 2.1 Wanneer de volgende woorden (met hoofdletter) in deze Voorwaarden worden gebruikt, is dit hun betekenis
 • Contract betekent de overeenkomst tussen U en Ons, met inbegrip van deze Voorwaarden
 • Levering betekent de levering van de goederen die Wij aan U bezorgen
 • Goederen betekent de dierenvoeding en algemene goederen en accessoires die U via Onze Website hebt aangekocht
 • Bestelling betekent Uw bestelling van Goederen en Levering, geplaatst via de Website
 • Plaats betekent de plaats waar Wij de Goederen op Uw vraag leveren
 • Voorwaarden betekent deze Voorwaarden, die We af en toe bijwerken. Eventuele wijzigingen worden van kracht op de datum dat ze op de Website verschijnen en zijn alleen van toepassing op transacties vanaf die datum.
 • We/Wij/Ons/Onze betekent Simpsons Premium Ltd
 • U/Uw betekent de persoon die de bestelling bij Ons plaatst
 • Website betekent de websites www.simpsonspremium.com en www.simpsonspremium.co.uk

3. Hoe de bestelprocedure werkt

 • 3.1 Door een Bestelling bij Ons te plaatsen, accepteert U deze Voorwaarden, ons Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van onze website, zoals hieronder bepaald.
 • 3.2 Eenmaal U Uw Bestelling hebt geplaatst, bevestigen We Uw Bestelling zo snel mogelijk per e-mail. Deze bevestiging is alleen bedoeld om U te laten weten dat We Uw Bestelling hebben ontvangen en dat We die verwerken. Het betekent niet dat We Uw Bestelling juridisch hebben geaccepteerd. De acceptatie van Uw Bestelling en de uitvoering van het Contract gebeuren wanneer Wij de Goederen naar U opsturen (of een gedeelte daarvan indien We in fasen leveren).
 • 3.3 De goederen, diensten of informatie die op deze Website worden weergegeven, mogen niet worden beschouwd als aanbod, uitnodiging, verzoek, advies of aanbeveling om een product of diensten op de Website te kopen.
 • 3.4 Voor bepaalde promoties gelden specifieke voorwaarden, die bij de beschrijving van het item worden weergegeven. Dergelijke voorwaarden zijn een aanvulling op de onderhavige voorwaarden, die nog altijd van toepassing blijven.

4. Beschikbaarheid van de producten en juistheid van de Website

 • 4.1 We proberen een redelijke voorraad van de meeste van Onze producten beschikbaar te hebben, maar alle Bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Bijgevolg kunnen we Uw Goederen alleen leveren indien ze op voorraad zijn. Indien We niet in staat zijn Uw bestelling binnen de drie dagen na Onze ontvangst van Uw bestelling uit te voeren, zullen We contact opnemen met U om U de mogelijkheid te bieden om Uw bestelling op een latere datum te laten leveren of om volledige terugbetaling te krijgen voor de producten die niet beschikbaar zijn.
 • 4.2 Indien de Goederen niet beschikbaar zijn, nemen We contact op met U per e-mail of telefoon en krijgt U de mogelijkheid om ofwel te wachten tot de Goederen beschikbaar zijn ofwel ze te vervangen door andere goederen ofwel Uw Bestelling te annuleren.
 • 4.3 Afbeeldingen van producten op deze Website dienen alleen ter illustratie.
 • 4.4 We hebben al het mogelijke gedaan om de details en specificaties van onze producten die op deze Website verschijnen, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleurenweergave van Uw monitor een juiste weerspiegeling is van de werkelijke kleuren van de Goederen.
 • 4.5 Hoewel we zo nauwkeurig mogelijk proberen te zijn, worden alle maten, gewichten (behalve het gewicht van de Goederen die per gewicht worden verkocht) en afmetingen op deze Website bij benadering opgegeven.

5. Prijzen en betaling

 • 5.1 Promotieprijzen zijn alleen geldig tijdens de opgegeven periode..
 • 5.2 Kosten voor Levering zijn niet inbegrepen in de prijs van Goederen en moeten boven op de prijs van de Goederen worden betaald, indien van toepassing. De prijs wordt duidelijk op Uw Bestelling vermeld voordat U wordt gevraagd om te betalen.
 • 5.3 Alle prijzen die op onze Website worden vermeld, worden vermeld in euro. Indien van toepassing is het btw-tarief inbegrepen in de huidige prijs..
 • 5.4 Hoewel we altijd proberen te zorgen dat de prijzen op Onze Website juist zijn, is het onvermijdelijk dat We in zeldzame gevallen een fout maken. Indien We fouten ontdekken in de prijs van de Goederen voordat We Uw Bestelling accepteren, zullen We U zo snel mogelijk op de hoogte stellen en zullen We U de mogelijkheid geven om Uw Bestelling tegen de juiste prijs opnieuw door te geven, om andere producten te selecteren of om Uw Bestelling te annuleren.
 • 5.5 U kunt Uw Bestelling betalen via Visa, Visa Debit, MasterCard, Mastercard Debit, Delta/Connect, Switch, Maestro of American Express. We accepteren betalingen via kredietkaart of betaalkaarten van buitenlandse banken, maar de betaling zal in rekening worden gebracht in euro en zal worden omgerekend naar Uw munteenheid door de uitgever van Uw kredietkaart of betaalkaart. We accepteren alleen 3D Secure-transacties.
 • 5.6 We accepteren geen contant geld of cheques voor bestellingen die via Onze Website geplaatst zijn.
 • 5.7 We verzenden de Goederen normaal gezien binnen de 24 uur na ontvangst van Uw Bestelling (van maandag tot vrijdag). Daarom innen we de betaling van uw kredietkaart of betaalkaart op het moment dat U de Bestelling bij Ons plaatst.

6. Levering

 • 6.1 We leveren in alle landen van de Europese Unie zoals vermeld as vermeld op Onze Website.
 • 6.2 We proberen de Goederen altijd te leveren op het moment dat We hebben aangegeven, maar de datum en het tijdstip van levering worden altijd bij benadering opgegeven. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, kosten, schade of onkosten die veroorzaakt zijn door een vertraagde Levering van de Goederen.
 • 6.3 Leveringen worden geregeld op voorwaarde dat het redelijkerwijze mogelijk is om de Goederen op een veilige en snelle manier te leveren. Indien U speciale eisen hebt voor de levering, moet U Ons dat melden wanneer U Uw Bestelling plaatst.
 • 6.4 We leveren de Goederen op de Plaats die U hebt opgegeven. We leveren de goederen niet op de Plaats die U hebt opgegeven als er niemand aanwezig is om ze in ontvangst te nemen. We zullen U (of diegene die aanwezig is op de Plaats die U hebt opgegeven) vragen om een leveringsnota te ondertekenen ter bevestiging dat de Goederen in ontvangst werden genomen. Indien iemand anders de Levering accepteert en Onze leveringsnota ondertekent, beschouwen We dat als acceptatie in Uw naam.
 • 6.5 Indien u niet aanwezig bent wanneer We de Goederen leveren, zullen onze koeriers nog één poging doen om te leveren. We behouden ons het recht voor om U kosten aan te rekenen voor eventuele extra pogingen om te leveren.  .  
 • 6.6 Indien u geen poging onderneemt om te reageren op de leveringsberichten die de koerier achterlaat en geen tijdstip afspreekt waarop een volgende poging tot leveren past voor u, brengen we € 15,00 in rekening voor een nieuwe levering.
 • 6.7 De Goederen MOETEN bij levering worden gecontroleerd en indien schade wordt vastgesteld, moeten ze worden geweigerd. Indien U ons niet op de hoogte stelt van enige zichtbare schade, is het mogelijk dat wij na ondertekening van de leveringsnota geen klacht meer accepteren. Eventuele zichtbare schade moet worden doorgegeven aan het personeel dat de Goederen aflevert en moet op het moment van weigering op de leveringsnota worden genoteerd.
 • 6.7a Schade, fouten of ontbrekende goederen moeten binnen de 48 uur na levering aan ons worden doorgegeven. Eventuele problemen die later worden doorgegeven, kunnen niet worden verholpen.
 • 6.8 Het is Uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat U of de persoon die U hebt aangesteld om de levering in ontvangst te nemen, ondertekent voor het juiste aantal geleverde goederen.
 • 6.9 Uw wettelijke rechten worden niet beperkt.

7. Wijzigingen aan de Bestelling

 • 7.1 U hebt het recht om Uw Contract op enig moment te annuleren voordat Wij de goederen naar U verzenden. U moet Ons op de hoogte brengen via telefoon of e-mail. Als U ons per e-mail op de hoogte brengt, moeten We Uw e-mail hebben ontvangen, gelezen en bevestigd voordat de Goederen worden verzonden, anders is de annulering niet van kracht.
 • 7.2 Wanneer U Uw Bestelling annuleert, zullen we U het bedrag terugbetalen binnen de zeven dagen na de dag waarop U Uw Bestelling hebt geannuleerd.

8. Terugbezorging en terugbetaling

 • 8.1 Alle terugbetalingen die verschuldigd zijn, ongeacht de reden (met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot de annulering zoals beschreven in de rubriek zeven hierboven) zullen binnen de 30 dagen na levering van de Goederen worden gedaan.
 • 8.2 Indien een bedrag moet worden afgetrokken, bijvoorbeeld kosten voor de ophaling indien wordt afgesproken dat Wij de Goederen komen ophalen, zal dat worden afgetrokken van de verschuldigde terugbetaling.
 • 8.3 Terugbetalingen worden verwerkt via de kaart die gebruikt is voor de oorspronkelijke transactie..
 • 8.4 Items die aan ons worden terugbezorgd zonder ons medeweten of onze toestemming, worden terugbezorgd op kosten van de koper.
 • 8.5 Indien u goederen aan ons wenst terug te bezorgen, moet u dat binnen de 14 dagen vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop doen. Terugbezorgingen gebeuren op kosten van de koper. De terugbezorgde Goederen moeten nog verkocht kunnen worden.

9. Persoonlijke gegevens

 • 9.1 We begrijpen dat uw privacy belangrijk is voor u. We leven de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens altijd na..
 • 9.2 Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens beschermen.

10. Aansprakelijkheid

 • 10.1 De producten die op deze Website worden verkocht, zijn ontwikkeld conform de geldende wetgeving. We kunnen niet garanderen of verklaren dat ze ontwikkeld zijn conform wettelijke vereisten buiten de EU..
 • 10.2 Er zijn bepaalde dingen waarvoor Wij Onze aansprakelijkheid niet kunnen beperken of uitsluiten (bijvoorbeeld als We persoonlijke letsels of de dood veroorzaken als gevolg van nalatigheid), maar voor alle andere gevallen accepteren We alleen aansprakelijkheid wanneer We hebben nagelaten om te doen wat We in de Bestelling hebben beloofd, wanneer we nalatig zijn geweest (bijvoorbeeld door schade te veroorzaken aan Uw huis of fysieke eigendommen) of wanneer We andere soorten van directe verliezen of schade hebben veroorzaakt in Uw nadeel.
 • 10.3 We kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor winstderving of indirecte verliezen die het gevolg zijn van onze handelingen of nalatigheid.
 • 10.4 10.4 Als consument hebt U veel wettelijke rechten. We respecteren al deze rechten graag. We komen ook alle verklaringen na die We op deze Website doen over de Goederen. Daarnaast sluiten We alle andere garanties (expliciet of impliciet) uit in zoverre dat wettelijk is toegestaan.

11. Gebruik van de website

 • 11.1 Wij en onze leveranciers zijn eigenaar van het copyright, de handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op het materiaal en de inhoud van deze Website.
 • 11.2 U mag het materiaal op deze Website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik.
 • 11.3 U stemt er mee in om deze website niet met opzet verkeerd te gebruiken..
 • 11.4 Het is mogelijk dat de Website links bevat naar andere websites die geen banden hebben met ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of procedures van deze websites.
 • 11.5 Het copyright op deze site blijft in handen van de partijen die in de voettekst van elke pagina op de Website vermeld staan

12. Tegoedbonnen en speciale aanbiedingen

 • 12.1 Tegoedbonnen en andere speciale aanbiedingen zijn alleen beschikbaar tijdens de periode die op de tegoedbon vermeld staat of in de speciale aanbieding vermeld wordt. De Goederen moeten voorafgaand aan de vervaldatum besteld en betaald zijn om in aanmerking te komen voor de korting op de speciale voorwaarden van de speciale aanbieding of de tegoedbon.
 • 12.2 Tegoedbonnen zijn alleen van toepassing op aankopen die online worden gedaan op www.simpsonspremium.com.
 • 12.3 Tegoedbonnen zijn niet van toepassing op items die aangekocht werden via onze Fokkersclub of andere regelingen voor aankopen in grote hoeveelheden, tenzij anders vermeld.
 • 12.4 Tenzij anders vermeld op de tegoedbon of in de speciale aanbieding zijn kortingen alleen van toepassing op de normale detailhandelsprijzen van de Goederen.
 • 12.5 Elke tegoedbon mag slechts één keer worden gebruikt. Tegoedbonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en kunnen niet in combinatie met andere aanbiedingen of promoties worden gebruikt. Er kan slechts één tegoedbon worden gebruikt per transactie.
 • 12.6 Het nummer van de tegoedbon moet online worden ingevuld voordat de bestelling wordt geplaatst. Kortingen of andere voordelen worden niet met terugwerkende kracht toegepast.
 • 12.7 Eventuele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een tegoedbon of vereisten met betrekking tot aanbiedingen die op de tegoedbon vermeld staan of in de aanbieding vermeld worden, worden geacht geïntegreerd te zijn in de onderhavige Voorwaarden.
 • 12.8 Eventuele aanbiedingen en tegoedbonnen kunnen slechts één keer per gezin worden gebruikt

13. Overige

 • 13.1 Soms zijn er zaken waarover Wij geen controle hebben en waardoor We vertraging oplopen bij het leveren van Uw Goederen of Uw Goederen helemaal niet kunnen leveren. Voorbeelden daarvan zijn ongevallen, pannes, brand, overstroming, storm, overmacht, oorlog, opstand, civiele onrust, vernieling of het verzuim van Onze leveranciers. We zullen proberen om deze situatie zo snel We kunnen op te lossen, maar We zijn uiteraard niet verantwoordelijk wanneer dit leidt tot een latere levering of de onmogelijkheid om Uw Goederen te leveren. We zullen echter proberen om U zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.
 • 13.2 In het Contract wordt alles beschreven wat we overeengekomen zijn over de Levering van de Goederen (en alle andere bepalingen vermeld in het Contract). Het krijgt prioriteit boven eventuele eerdere overeenkomsten die we hebben besproken of afgesproken in verband met het Contract. Omdat het Contract alles bevat wat we hebben afgesproken, verlaat geen van ons beiden zich op enige andere verklaringen, beweringen, garanties of afspraken die gedaan of gemaakt zijn tijdens de gesprekken die tot de Bestelling hebben geleid. Dit is uiteraard niet van toepassing indien een van ons beiden fraude heeft gepleegd.
 • 13.3 Indien een van ons beiden besluit om zijn rechten niet af te dwingen (of indien we te lang wachten om dat te doen) betekent dat niet dat we deze rechten niet in een later stadium mogen afdwingen.
 • 13.4 Dit Contract geldt tussen ons beiden. Bijgevolg heeft niemand anders conform de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 rechten om de voorwaarden van dit Contract af te dwingen.
 • 13.5 Indien een van ons een bepaald gedeelte van dit Contract wenst te wijzigen, moet hij dat aan de andere partij vragen en moeten eventuele overeengekomen wijzigingen schriftelijk worden genoteerd.
 • 13.6 Dit Contract is onderhevig aan de Engelse wetgeving. In geval van eventuele gerechtelijke acties in verband met dit Contract zijn we beiden overeengekomen dat deze in Engelse rechtbanken moeten plaatsvinden.
 • 13.7 Deze Website wordt beheerd door Simpsons Premium Ltd, ondernemingsnummer 06950839, een bedrijf geregistreerd in Engeland met maatschappelijke zetel op het adres 42-44 Chorley New Road, Bolton, Lancashire BL1 4AP, Verenigd Koninkrijk. Ons btw-nummer is 945023243.

14. Privacy

 • Om uw Bestelling te kunnen uitvoeren hebben we bepaalde gegevens van U nodig, zoals uw naam, adres, kaartgegevens enz. Uw gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derde partijen. Alle kredietkaartgegevens worden verwerkt via onze beveiligde gateway. Het personeel van Simpsons Premium kan de kaartgegevens niet bekijken en heeft er geen toegang toe.  We zullen uw e-mailadres gebruiken om u af en toe nieuwsbrieven te sturen. Neem contact op met ons als u van deze lijst wilt verwijderd worden.

15. Uw rechten

 • Het bedrijf Simpsons Premium is gevestigd in het VK en is onderhevig aan de consumentenwetten van het VK.  Wij streven naar het hoogste niveau van dienstverlening.  Indien u vindt dat u niet hebt kunnen rekenen op ons hoge serviceniveau, aarzel dan niet om ons daarvan op de hoogte te stellen, zodat Wij weten hoe we onze services kunnen verbeteren.