Privacybeleid

Privacybeleid

Simpsons Premium Ltd (Simpsons) verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. In dit privacybeleid worden onze procedures voor gegevensverwerking uitgelegd en kunt u lezen wat uw opties zijn met betrekking tot de manier waarop uw persoonlijke gegevens gebruikt worden. Als u vragen hebt over uw persoonsgegevens of over de manier waarop we deze verwerken, neem dan contact op met ons. U vindt onze contactgegevens op onze pagina Contact.

Gegevens die we verzamelen

Simpsons verzamelt de gegevens die u aan ons doorgeeft wanneer u zich bij ons registreert. Daarnaast verzamelen we ook de informatie die we over u te weten komen, over uw gebruik van en bezoeken aan onze website en andere websites die u via onze websites kunt bereiken. We verzamelen ook informatie over de transacties die u uitvoert, maar we houden geen gegevens bij van kaartnummers, vervaldatums of pincodes.

Het is mogelijk dat we extra informatie verzamelen in verband met uw deelname aan promoties die wij aanbieden en gegevens die u doorgeeft wanneer u ons feedback geeft of profielformulieren invult. We bekijken ook patronen in het websiteverkeer en het gebruik van onze website door onze klanten, om onze service te verbeteren. 

Gebruik van uw gegevens en uw voorkeuren

Om uw Bestelling te kunnen uitvoeren hebben we bepaalde gegevens van U nodig, zoals uw naam, adres, kaartgegevens enz. Uw gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derde partijen. Alle kredietkaartgegevens worden verwerkt via onze beveiligde gateway. Het personeel van Simpsons Premium kan de kaartgegevens niet bekijken en heeft er geen toegang toe. We zullen uw e-mailadres gebruiken om u af en toe nieuwsbrieven te sturen. Neem contact op met ons als u van deze lijst wilt verwijderd worden.

We gebruiken uw gegevens om onze service te verlenen en te personaliseren. We gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren. Het is mogelijk dat we uw gegevens gebruiken om u aanbiedingen en nieuws te sturen over producten en diensten van Simpsons Premium of van andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven waarvan we denken dat ze interessant zijn voor u.

Het is mogelijk dat we daartoe per post, e-mail of telefoon contact opnemen met u.  

U kunt het ons melden als u niet wenst dat we op een of meer van deze manieren contact opnemen met u. Let op, het is mogelijk dat we in sommige gevallen nog met u moeten kunnen communiceren, in ieder geval voor administratieve of operationele doeleinden in verband met onze service.

Doorgeven van uw gegevens

Het is mogelijk dat uw gegevens aan andere bedrijven van Simpsons worden doorgegeven en door hen worden gebruikt. We geven uw persoonlijke gegevens nooit door aan anderen, behalve aan eventuele rechtsopvolgers en leveranciers die gegevens verwerken in onze naam.

Andere websites

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites waarover wij geen controle hebben en die niet onder dit Privacybeleid vallen. Als u andere websites opent via de links is het mogelijk dat de beheerders van deze websites gegevens van u verzamelen die ze gebruiken in overeenstemming met hun privacybeleid, dat mogelijk verschilt van het onze. . 

Cookies

“Cookies” zijn kleine stukjes informatie die een webserver naar een webbrowser stuurt, zodat de server gegeven kan verzamelen van de browser. Raadpleeg www.cookiecentral.com (Engels) om meer te weten te komen over de manier waarop cookies werken. simpsonspremium.com gebruikt cookies voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld om de aanmeldingsprocedure voor geregistreerde gebruikers te vereenvoudigen, om de veiligheid en authenticiteit van geregistreerde gebruikers te verzekeren, om de mechanismen voor online winkelen te voorzien en om het verkeer op onze website na te kijken.

Naar niet-geregistreerde gebruikers worden anonieme cookies verzonden om hun gebruikspatroon te registreren en om een demografisch profiel op te bouwen. Daarnaast is het mogelijk dat bezoekers die op een advertentie hebben geklikt op simpsonspremium.com of op een andere website waarop een link naar simpsonspremium.com staat, een semi-permanente anonieme cookie ontvangen (met een levensduur van maximaal twee weken) waarmee we de doeltreffendheid van onze advertenties kunnen analyseren en onze relatie met partnersites kunnen beheren.

Om het grootste deel van onze website en de meeste van onze diensten te kunnen gebruiken bent u niet verplicht om uw browser zo in te stellen dat cookies worden geaccepteerd, maar als u online wil winkelen bij ons of pagina’s wilt openen voor geregistreerde gebruikers, moeten cookies ingeschakeld zijn.

In de meeste browsers kunt u de cookiefunctie uitschakelen. U kunt zien hoe via het Help-menu van uw browser. Zoals hierboven beschreven kunt u niet van alle diensten van simpsonspremium.com gebruikmaken als cookies niet ingeschakeld zijn, maar we nemen ook graag telefonisch bestellingen op.

Toegangsrechten

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die we van u bijhouden in te zien. Wilt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die Simpsons van u bijhoudt, schrijf ons dan op het adres dat u op de Contactpagina vindt. U moet uw postadres vermelden en een cheque van € 5 op naam van Simpsons meesturen.